เลือกภาษา :

รางวัลและความสำเร็จ

2016

World Finance Awards

ประเภท : World Finance Best Investment Management Company, Thailand 2016

2016

Money & Banking Awards

รางวัล กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หุ้น 70%

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

2015

World Finance Awards

ประเภท : World Finance Best Investment Management Company, Thailand 2015

2015

The Asset Awards

ประเภท : Thailand’s Top Investment Houses in Asian Local Currency Bonds

The Top 10 most Astute investor

คุณจารุวัตร ปรีด์เปรมกุล หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

The highly commended investors

คุณลินดา อุบลเรียบร้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

2015

Money & Banking Awards

กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 ประเภทกองทุนหุ้นต่างประเทศ

กองทุนเปิด โกลบอล ไฮดิวิเดนด์ (GHD)

2014

Best of the Best Awards

ประเภท : Most Innovative product

รางวัลนี้จัดขึ้นโดย นิตยสาร Asia Asset Management ของประเทศฮ่องกง

2014

Morningstar Awards

ประเภท : รางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)

ประเภท : รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)

2014

Money & Banking Awards

กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ประเภทตราสารทุน-หุ้นปันผล

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์ (UOBSDF)

2013

Money & Banking Awards

กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 ประเภทกองทุนสะสมทรัพย์ ตราสารหนี้

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)

2012

World Finance Awards

ประเภท : World Finance Investment Management Company of the year 2012