เลือกภาษา :

ประวัติการจ่ายปันผล

กรุณาเลือกกองทุน :
   กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

วันปิดสมุดวันที่จ่ายปันผลต่อหน่วย [฿]
30/11/201212/12/20120.3650
27/02/201312/03/20131.0310
31/05/201312/06/20131.2200
29/11/201312/12/20130.4000
02/06/201412/06/20140.8000
29/08/201412/09/20140.6000
28/11/201412/12/20140.5000
27/02/201512/03/20150.1700
08/07/201621/07/20160.3000
15/12/201628/12/20160.0100