เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

KKF27/09/20163.4763-0.0057
KPLUS27/09/20166.8210-0.0110
KPLUS227/09/20166.7412-0.0110
TDF27/09/20164.8859-0.0079
TEF27/09/201663.3877-0.0192
TEF-DIV27/09/201610.7450-0.0045
UOBSAS10027/09/201631.4023-0.0073
UOBSAS100D27/09/201612.2916-0.0027
UOBSDF27/09/201620.16620.0004
UTSME27/09/201613.84450.0102
VFOCUS-D27/09/20169.08320.0005
3MR(A)27/09/201612.77070.0004
3MR(B)27/09/201612.71010.0005
TFIF27/09/201615.18810.0014
UIDPLUS27/09/201610.0870-0.0009
UOBFIPP AI 2Y127/09/201610.0818-0.0211
UOBFIPP AI 2Y227/09/201610.0591-0.0216
UOBID27/09/201611.40080.0004
UOBP 3M127/09/201612.42650.0004
UOBP 3M227/09/201612.43300.0003
ADR-D26/09/20169.9330-0.0107
ASIA-B26/09/201621.9941-0.0036
ASIA-E26/09/20168.8435-0.0862
BRIC26/09/20166.8575-0.1507
EHD26/09/20167.4453-0.1275
EST126/09/20169.7367-0.0347
GC26/09/201613.0241-0.2099
GEM-D26/09/201611.1122-0.0450
JSM26/09/201613.2830-0.1045
JT4P4(10)26/09/20169.2261-0.0740
JT4P4(8)26/09/20169.6530-0.0760
JT4P4(9)26/09/20169.3865-0.0753
UAI26/09/20169.8114-0.0559
UES26/09/20169.0176-0.0798
UGD26/09/201610.2983-0.0365
UGH26/09/201611.7456-0.1410
UGMAC26/09/20169.88480.0038
UGSE23/09/20169.7904-0.0737
UIF-A26/09/201610.6393-0.0271
UIF-N26/09/201610.6393-0.0271
UJRES26/09/20169.2650-0.0531
UOBEST126/09/20169.8351-0.0352
UOBSA26/09/20168.0955-0.1319
UOBSAAA26/09/201610.4680-0.1142
UOBSAI26/09/20169.8025-0.0559
UOBSC23/09/20162.1139-0.0387
UOBSCI-D26/09/201611.9392-0.1401
UOBSCI-N26/09/201611.9752-0.1405
UOBSG - H27/09/20168.0594-0.0066
UOBSGA26/09/20169.8513-0.0635
UOBSGB26/09/201611.71720.0079
UOBSGC26/09/20167.8690-0.1741
UOBSG-D26/09/201610.0869-0.0246
UOBSG-N26/09/201610.7091-0.0262
UOBSHC26/09/201611.7745-0.1408
UOBSHY26/09/201610.2490-0.0101
UOBSHY-A26/09/201610.2492-0.0100
UOBSJSM26/09/201613.2697-0.1071
USHY26/09/201610.2712-0.0101
USHY-A26/09/201610.2712-0.0102
70/30-D LTF27/09/201617.6937-0.0026
BIG CAP-D LTF27/09/201619.2096-0.0467
CG-LTF27/09/201649.8609-0.0208
UOBLTF27/09/201634.5186-0.0462
VALUE-D LTF27/09/201623.1757-0.0282
MIX-D158527/09/201610.2150-0.0019
T3P3 (10)27/09/20169.9795-0.0245
T3P3 (5)27/09/20169.6109-0.0230
T3P3 (6)27/09/20169.6166-0.0233
T3P3 (8)27/09/20169.8597-0.0252
T3P3 (9)27/09/20169.6601-0.0233
TBF27/09/201611.6318-0.0085
UFIN-A23/09/201610.0280-0.0190
UFIN-N23/09/201610.0280-0.0190
UOBFIPPC AI 1Y120/09/201610.28390.0333
UOBFIPPC AI 3Y127/09/201610.2566-0.0242
UOBFIPPC AI 3Y227/09/201610.1162-0.0249
UOBFIPPC AI 3Y327/09/201610.2357-0.0252
UOBSGCR27/09/20169.6431-0.0278
UOBSMG27/09/201667.0143-0.1630
UOBT1327/09/201610.3105-0.0259
UOBT1927/09/20169.7838-0.0245
UPINCM23/09/201610.1121-0.0058
TCMF27/09/201614.52570.0004
TCMFENJOY27/09/201611.10390.0005
TTRY27/09/201611.49560.0003
UOBSD27/09/201612.42340.0004
CPRMF127/09/201616.1613-0.0035
CPRMF227/09/201614.4230-0.0039
CPRMF327/09/201615.22520.0027
CPRMF427/09/201615.3300-0.0025
CPRMF527/09/201614.9945-0.0028
ERMF27/09/201686.6065-0.0363
GBRMF27/09/201613.8371-0.0007
SVRMF27/09/201612.92820.0003
UHCRMF26/09/20169.5499-0.1120
UIFRMF27/09/201610.00000.0000
UOBEQRMF27/09/201672.8894-0.0152
UOBGARMF26/09/20169.7806-0.0631
UOBGBRMF27/09/201614.21410.0001
UOBGRMF-H27/09/20168.3599-0.0070
UOBSVRMF27/09/201613.19210.0006
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3เอ็ม2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) เสนอขายครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ (UOBSAS100D)
แจ้งการจ่ายเงินคืนทุนครั้งสุดท้าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 9 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ADR-D) ปรับปรุง Benchmark เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
เพิ่มเติม แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
ประกาศแจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ
ประกาศขยายเวลาการส่งมติเรื่องขายทรัพย์สินและเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ประกาศ แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ C (3MR(C))
ลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่า 100 บาท
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี : สิงหาคม 2559

รายงานประจำปี

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด

กองทุนแนะนำ

ดูทั้งหมด