เลือกภาษา :

ราคาหน่วยลงทุนล่าสุด

KKF24/01/20173.63700.0265
KPLUS24/01/20177.15460.0519
KPLUS224/01/20177.07080.0514
TDF24/01/20175.11900.0372
TEF24/01/201766.48650.3250
TEF-DIV24/01/201710.55310.0516
UOBSAS10024/01/201732.49210.1931
UOBSAS100D24/01/201712.71500.0751
UOBSDF24/01/201720.79280.1178
UTSME24/01/201715.6009-0.0254
VFOCUS-D24/01/20179.48680.0649
3MR(A)24/01/201712.82470.0005
3MR(B)24/01/201712.76250.0004
TFIF24/01/201715.25760.0024
UIDPLUS24/01/201710.14200.0004
UOBFIPP AI 2Y124/01/201710.2397-0.0100
UOBFIPP AI 2Y224/01/201710.2091-0.0103
UOBID24/01/201711.44640.0004
ADR-D23/01/20179.28480.0427
ASIA-B23/01/201721.33570.0580
ASIA-E23/01/20178.78060.0098
BRIC23/01/20177.0137-0.0022
EHD23/01/20178.2451-0.0349
EST113/01/201710.89760.0284
GC23/01/201712.84060.0231
GEM-D23/01/201710.71310.0368
JSM23/01/201714.3118-0.0603
JT4P4(10)23/01/20179.9748-0.0426
JT4P4(8)23/01/201710.4501-0.0441
JT4P4(9)23/01/201710.1675-0.0384
UAI23/01/20179.77560.0015
UES23/01/20179.42350.0011
UGD23/01/201710.2597-0.0070
UGH23/01/201711.5117-0.0485
UGMAC23/01/20179.4337-0.0813
UGSE20/01/20179.6962-0.0044
UIF-A23/01/201710.60920.0002
UIF-N23/01/201710.60930.0003
UJRES23/01/20179.8926-0.0811
UOBSA23/01/20178.09590.0267
UOBSAAA23/01/201710.25940.0076
UOBSAI23/01/20179.75990.0005
UOBSC20/01/20172.15800.0089
UOBSCI-D23/01/201711.5075-0.0179
UOBSCI-N23/01/201711.5422-0.0180
UOBSG - H24/01/20177.28630.0066
UOBSGA23/01/201710.0252-0.0159
UOBSGB23/01/201711.36650.0070
UOBSGC23/01/20177.83610.0240
UOBSG-D23/01/20179.32910.0360
UOBSG-N23/01/20179.90460.0383
UOBSHC23/01/201711.5206-0.0477
UOBSHY23/01/201710.5930-0.0106
UOBSHY-A23/01/201710.5932-0.0106
UOBSJSM23/01/201714.2676-0.0611
USHY23/01/201710.6314-0.0106
USHY-A23/01/201710.6315-0.0105
70/30-D LTF24/01/201718.21650.0628
BIG CAP-D LTF24/01/201720.09630.1910
CG-LTF24/01/201752.10770.2570
UOBLTF24/01/201736.19590.2839
UTSME-LTF24/01/201710.3510-0.0297
VALUE-D LTF24/01/201724.42930.2356
MIX-D158524/01/201710.37450.0099
T3P3 (10)24/01/201710.45500.0476
T3P3 (5)24/01/201710.03180.0428
T3P3 (6)24/01/201710.03410.0435
T3P3 (8)24/01/201710.27610.0449
T3P3 (9)24/01/201710.07030.0435
TBF24/01/201712.21340.0549
UFIN-A20/01/20179.87120.0102
UFIN-N20/01/20179.87120.0102
UOBFIPPC AI 3Y124/01/201710.7312-0.0165
UOBFIPPC AI 3Y224/01/201710.6775-0.0159
UOBFIPPC AI 3Y324/01/201710.6928-0.0158
UOBSGCR24/01/20179.8743-0.0145
UOBSMG24/01/201769.55500.2838
UOBT1324/01/201710.68690.0489
UOBT1924/01/201710.20830.0474
UPINCM20/01/201710.1619-0.0037
TCMF24/01/201714.58140.0005
TCMFENJOY24/01/201711.15530.0004
TTRY24/01/201711.53170.0003
UOBSD24/01/201712.46800.0004
CG-RMF24/01/201710.21160.0492
CPRMF124/01/201716.28000.0182
CPRMF224/01/201714.53140.0224
CPRMF324/01/201715.26120.0156
CPRMF424/01/201715.42780.0118
CPRMF524/01/201715.10000.0160
ERMF24/01/201790.65490.4478
GBRMF24/01/201713.8575-0.0040
SVRMF24/01/201712.96820.0004
UHCRMF23/01/20179.3503-0.0376
UIFRMF23/01/20179.9781-0.0014
UOBEQRMF24/01/201775.51640.4188
UOBGARMF23/01/20179.9383-0.0162
UOBGBRMF24/01/201714.23960.0011
UOBGRMF-H24/01/20177.59330.0069
UOBSVRMF24/01/201713.23420.0009
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี ชัวร์ เดลี มูลค่า 100 บาท
เสนอขาย กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF) ในวันที่ 1-16 ธันวาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) ในวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2559
เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี โพรเทค 3เอ็ม2 (UOBP 3M2) อีกครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
เสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) เสนอขายครั้งแรก วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 6 กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิเดนด์ (UOBSAS100D)
แจ้งการจ่ายเงินคืนทุนครั้งสุดท้าย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (UOB8TF)
แจ้งการรับเช็คเงินปันผล ครั้งที่ 9 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (ADR-D) ปรับปรุง Benchmark เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ของกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D)
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
เพิ่มเติม แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
แจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ และวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากกองทุนรวม
ประกาศแจ้งมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ
ประกาศขยายเวลาการส่งมติเรื่องขายทรัพย์สินและเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์เอท ทองหล่อ และแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
ประกาศ แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด 3 เดือน โรล โอเว่อร์ C (3MR(C))
ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี : ธันวาคม 2559

รายงานประจำปี

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ดูทั้งหมด

กองทุนแนะนำ

ดูทั้งหมด