ตอกย้ำความเชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นไทย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด บริหารเงินลงทุน 200 ล้านบาท
02/05/2017
ตอกย้ำความเชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นไทย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด บริหารเงินลงทุน 200 ล้านบาท

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่สองจากขวา) ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งให้บริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด มูลค่าเงินลงทุน 200 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ปกป้อง (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนลงนาม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทาง บลจ.ยูโอบี ได้รับความไว้วางใจบริหารเงินลงทุนดังกล่าว โดยมีนโยบายลงทุนหุ้นไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก
 ย้อนกลับ