ร่วมงานกับเรา
Vice President, Compliance (Investment Management)
1 openings Urgently Required
URGENTLY REQUIRED

Position

Title :  Vice President, Compliance (Investment Management)

Department :  Legal & Compliance 
 

Job Description
- Develop & maintains Compliance Manual (Investment Management), monitor compliance & report on exception to local and regional management.
- Monitor & report on Prospectus, local regulations etc.
- Oversee establishment of client account, portfolios, etc. Ensure all documentation is signed and lodged with appropriate persons.
- Daily monitor company investment for the fund under management in regard to the investment limitation as specified by the SEC and the fund’s project.
- Report to the SEC and Trustee of the fund in case that investment is over the investment limitation.
- Communicate and disseminate relevant laws, regulations, rules and notifications to employees.

 
Requirements
- Master/ Bachelor degree in legal/business
- At least 5-7 years experiences in Compliance (investment management) from Asset / Fund management company.
- Good understanding of SEC regulations
- Exposure to compliance issues and practice.
- Excellent communication & writing skills.
เจ้าหน้าที่งานธุรการ, ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน
1 openings Urgently Required
URGENTLY REQUIRED

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ, ฝ่ายการเงินและบริหารสำนักงาน

Job Description
- จัดซื้อและควบคุมจัดเก็บเครื่องใช้และวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน
- ดูแลการปรับปรุงอาคารสถานที่และซ่อมแซมทรัพย์สิน
- บริหารจัดการงานรับ-ส่งเอกสาร
- ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ
 
Requirements
- ชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรีด้านบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีความละเอียด รอบคอบ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ / บริหารสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักบริการ  และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 2786 2000
แฟกซ์ : +66 2786 2375
อีเมล์ : hr@uobam.co.th